ДВА И ПО МИЛИОНА ЗА БИОСКОП
Управни одбор (УO) Филмског центра Србиjе (ФЦС) усвоjио jе данас предлоге комисиjа по коjима jе на два конкурса расподељено око 150 милиона динара за суфинансирање у категориjи „стимулациjе квалитета, гледаности, дистрибуциjе и развоjа техничке базе (биоскопа)“, као и за „производњу мањинских копродукциjа“.

За развоj техничке базе (биоскопа) конкурисало jе 14 приказивача. Центар за културу Смедерево добио је 549.000 динара. Критеријум за доделу средстава по овом основу био је броj гледалаца домаћег филма.

Поред планираног буџета од 24 милиона за исту категориjу обезбеђена су додатна средства од 25 милиона и уложиће се за ширење и осавремењивање приказивачке мреже. За набавку аудио и дигиталне опреме и реализациjу програма у сарадњи са ФЦС Центар за културу Смедерево добиће 2 милиона динара. Ова одлука је донета на основу следећих критеријума: проценат учешћа домаћег филма у репертоару и број гледалаца у зависности од броја седишта, географска локација биоскопа (удаљеност од других биоскопа), квалитет техничке документације и инвестиционог плана, учешће других инвеститора, усклађеност са захтевима Еуропасинемас, квалитет плана – будуће програмске оријентације.

Дакле, укупна сума намењена Центру за културу Смедерево за осавремењавање биоскопа је 2.549.000 динара.

 

Bioskop CzKS

 

Предлоге комисиjе саопштила jе и образложила редитељка Aндриjана Стоjковић. УO их jе jедногласно усвоjио, уз напомену да ниjе реч о наградама за трошење већ о средствима за улагање у будуће проjекте, о чему ће са сваким добитником ФЦС потписати уговор, а затим контролисати реализациjу. Председник УO Деjан Kараклаjић истакао jе да jе конкурс за стимулациjу обjављен први пут од оснивања ФЦС и да jе то добар корак да се подржи не само снимање филмова, већ и њихова дистрибуциjа и приказивање, jер су то саставне гране сваке кинематографиjе.

Овај износ је само део средстава који је потребан за набавку комплетне дигиталне 3D опреме. Приоритетни задатак Центра за културу Смедерево у 2014. години биће обезбеђивање преосталог потребног износа за дигитализацију нашег биоскопа. У том погледу очекује се помоћ града Смедерева, као и Министарства културе Србије.

Више на: http://www.fcs.rs/generic.php?page=vest&id=1938