KAMELEON: KAKO MISLITI LjUDSKU ŽIVOTINjU
utorak 25. mart, u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo održaće se tribina pod nazivom „Kameleon: Kako misliti ljudsku životinju“.

 

Na liniji razaranja i demaskiranja samorazumljivosti vezanih za prirodu čoveka i njegovu poziciju u svetu, tribina je posvećena izazovima kritičke misli o čoveku, problemima mogućnosti određenja čoveka kao „kameleonske“ figure, kao entiteta bez jasno definisane suštine. Ocrtavanje puta filozofskog i civilizacijskog iskustva od pitanja „Šta je čovek?“ do bizarnog i po humanizam subverzivnog upita o tome „da li zaista čovek postoji“, motiv pozicioniranosti čoveka između božanskog i životinjskog, tematizovanje odnosa ljudskog i animalnog, prohod kroz polje metafizike suverenog subjekta i sa njim u vezi profilisanje impulsa „proždiranja“ koji teži u odnosu prema istanci Drugog, prema svetu, asimiliciji, identifikovanju – to su elementi sadržine koja će biti artikulisana tokom gostovanja afirmisanog istraživača filozofsko-antropološke problematike. Predavač je filozof mr Predrag Krstić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobitnik je prestižne nagrade „Nikola Milošević“ 2009. godine, za delo „Filozofska životinja“. Nagradu dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.

 

Moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa. Predavanje će se održati u Koncertnoj dvorani sa početkom u 19:00 časova, a ulaz je slobodan.