O SVETOM
U sredu, 5. marta, u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo održaće se tribina pod nazivom „O svetom“. Na tribini će govoriti dr Bogoljub Šijaković, filozof i predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Stavljanje u fokus pažnje iskustva svetog ili odnosa prema svetom odgovara tematizovanju kvaliteta i suštastvenosti našeg duhovnog življenja. Upućenost na numinozno može se izjednačiti sa orijentisanošću na apsolutnu punoću bivstvovanja, na postojanje u najizvornijem smislu. U okviru gostovanja istkanute ličnosti kulturnog i akademskog života Srbije, reč o prirodi svetog, o izlaženju u susret božanskom i odgovaranju na njegov poziv, o sagledavanju sveta u kontekstu sakralnosti, stoji u sapripadnosti sa pitanjem o krajnjoj instanci prema kojoj smo kao ličnosti odgovorni. Moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa. Tribina će se održati u Koncertnoj dvorani sa početkom u 19 časova, a ulaz je slobodan.