PROGRAM DOČEKA PRAVOSLAVNE NOVE 2013. GODINE


Docek Nove godine 01 Smederevo 0101 2009

22:00 – 23:00 Di džej Sveta

23:00 – 23:50 Orkestar „Čarobnjaci“

23:50 – 00.10 Gradski KUD „Smederevo“

00:10 – 00:45 Orkestar „Čarobnjaci“