PSIHOANALIZA I ISKUSTVO PROSTORA U VIZUELNIM UMETNOSTIMA
U utorak , 16. decembra sa početkom u 18:30 u okviru programa pod naslovom „PSIHOANALIZA I ISKUSTVO PROSTORA U VIZUELNIM UMETNOSTIMA: Slučaj Das Unheimliche“ biće predstavljeni rezultati interdisciplinarnog istraživanja koje je u  plodotvornoj povezanosti  psihoanalize, teorije prostora i teorije umetnosti profilisalo značaj koncepta Das Unheimliche u vizuelnim umetnostima i ulogu tog koncepta u iskustvu (umetničkog) prostora. Autorski i pionirski učinak na polju obrade te teme dala je dr Mariela Cvetić, umetnik, teoretičar umetnosti i predavač na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, koja će uz  primere iz oblasti slikarstva, fotografije, filma i ambijentalnih instalacija govoriti o aspektima svog rada. Za pojam Das Unheimliche koji nas vodi do eseja Sigmunda Frojda i u duhu psihoanalize sprovedene analize dela nemačkog romantičara Hofmana, ne postoji precizan prevod, ali je sigurno da se taj termin odnosi na estetski osećaj i subjektivno iskustvo u kome ono što je blisko i poznato poprima obeležje tajanstvenog, čudnog, stranog, ili, sa druge strane, na iskustvo u kome se nepoznati prostor prepoznaje kao poznat. Das Unheimliche efekat nastaje u odnosu subjekta (sa naglaskom na tumačenju subjekta uticajanog psihoanalitičara Žaka Lakana) i prostora i povezan je sa neizvešnošću u pogledu statusa stvarnosti, sa provociranjem kritičkog nemira i upitnosti povodom sopstvenog identiteta, kao i sa paradoksalnom relacijom živo-neživo. Tokom programa, publika će imati priliku da se bolje upozna sa manifestacijama Das Unheimliche efekta a to su, prema psihoanalizi,  fenomen dvojništva, čudna ponavljanja sklopova reči i situacija i povratak potisnutog. Pored toga, biće opisana priroda veze između psihoanalize i nadrealističkog stvaralaštva, predstavljene interpretacije kuće ili enterijera u umetnosti, kao i mesto Das Unheimliche slučaja u stvaralaštvu doba prosvetiteljstva.
Ulaz na program koji će se održati u Koncertnoj dvorani je slobodan.

psihoanliza-i-prostor