ROMSKI KARAVAN UMETNOSTI
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra u Smederevu biće održan „Romski karavan umetnosti“, projekat koji promoviše romsku kulturu i umetnost, sa ciljem smanjenja negativnih kulturnih predrasuda.

Romski kulturni Centar iz Beograda počeo je sa realizacijom projekta „Romski karavan umetnosti“, u saradnji sa organizacijom Civil Rights Defenders i lokalnim Kancelarijama koordinatora za romska pitanja u 5 gradova i opština u Srbiji (Smederevo, Šabac, Vranje, Knjaževac i Sombor).

Prema najavi organizatora, u Smederevu će biti otvorena izložba fotografija „Poznati Romi sveta“, nakon čega će biti održana tribina „Mislite o ljudskim pravima kad mislite na Rome“, a uveče je planiran koncert grupe „Kal“.

„Romski karavan umetnosti“ je putujući multidisciplinarni projekat koji ima za cilj da promoviše romsku kulturu i umetnost na inovativan način, i na taj način doprinese smanjenju negativnih kulturnih predrasuda, koje su duboko ukorenjene u našem društvu.
Takođe, ovaj projekat ima za cilj da podrži marginalizovane mlade Rome, kroz socijalnu, edukativnu i profesionalnu integraciju putem muzike, fotografija i javnih tribina.