SVEČANI PROGRAM POVODOM SVETOG TRIFUNA – DANA VINOGRADARA I VINARA


wineVinespic2

14.2.2013.

Koncertna dvorana u 11 sati

SVEČANI PROGRAM POVODOM SVETOG TRIFUNA – DANA VINOGRADARA I VINARA

-         prezentacija proizvoda vinarija sa teritorije grada Smedereva

-         kulturno-umetnički program

Slobodan ulaz

Organizator: Fond za razvoj poljoprivrede grada Smedereva i vinari Smedereva
End Time: 14:30