УМЕТНОСТ ГРАФИЧКЕ НОВЕЛЕ – СЕНДМЕН НИЛА ГЕЈМЕНА
Програм под насловом „Уметност графичке новеле – Сендмен Нила Гејмена“, који ће се одржати 10. јуна, са почетком у 19 часова у Центру за културу Смедерево, посвећен је знаменитом серијалу графичких новела који доноси сусрет са породицом „Свевремених“ (Судбина, Смрт, Сан, Страст, Очај, Суноврат, Стихија). Серијал  „Сендмен“ биће тематизован у погледу значаја његовог присуства у домаћем културном простору, али и у погледу револуционарног уметничког доприноса на пољу фантастике прожете филозофским тоновима који је дао Гејмен као идејни творац серијала, карактера и прича у оквиру „Сендмена“. На предстојећој трибини биће указано на одлике Гејменовог односа према феномену приче, према њеној магнетичности и слојевитости нарације који су на јединствен начин дошли до изражаја у графичкој новели. Такође, важно место у разматрању уметничког учинка постигнутом кроз рад на серијалу заузима и остварено превазилажење конвенција у третману јунака сведеном на оштро и у погледу развоја предвидљиво супростављање светлости и таме, добра и зла. Питање ониричног и поетског квалитета „Сендмена“, у складу маркантним јунаком Гејменових прича (Сном, Морфејем), те улога митотворачке перцепције света у грађењу топоса, релација и амбијента у „Сендмену“ биће предмет дискусије уз пропратни визуелни материјал, односно репрезентативне кадрове и табле из прича припадних графичким новелама о којима је реч. Пажња ће бити посвећена и односу људи и идеја, сила, ентитета артикулисаних кроз визију Свевремених. Тај однос везан је, поред осталог, и за луцидно поигравање са проблемом поузданости идентитета и представа о реалности. Учесници трибине су изванредни познаваоци области стрип културе, Милан Јовановић, уредник у издавачкој кући „Darkкwood“, једној од најзначајнијих, најпродуктивнијих кућа на домаћем терену, али и у региону и актуелни издавач „Сендмена“ на српском језику, и Драшко Рогановић, преводилац, активан и на пољу превођења Гејменове прозе на српски језик и програмски уредник стрип-сале на београдском Сајму књига. Програм обухвата и продајну понуду издања издавачке куће „Darkкwood“ по сајамским ценама. Модератор програма је Марко Цветковић, уредник научно-образовног програма Центра за културу. Улаз је слободан.