19. DANI HARMONIKE SMEDEREVO 2014.


harfes2

15-16.5.2014.

Koncertna dvorana

19. Internacionalna manifestacija DANI HARMONIKE SMEDEREVO 2014.

Tehnička podrška: CzKS

Slobodan ulaz