5. Bijenale likovnih i primenjenih umetnosti 2006
Prethodne
b
PRAVILNIK I POSLOVNIK

Bijenale likovnih i primenjenih umetnosti je manifestacija značajnih
ostvarenja u protekle dve godine.
Organizatori Bijenala su Centar za kulturu Smederevo i Opština
Smederevo.
Bijenale se organizuje svake druge godine juna meseca.
Pravo prijavljivanja radova za izlaganje na Bijenalu imaju svi
likovni i primenjeni umetnici iz Srbije.
Svaki umetnik ima pravo da prijavi do dva rada iz oblasti
(slikarstvo, vajarstvo, grafika, crtež, fotografija, keramika…).
Organizator će jedan deo autora pozvati da učestvuju bez žiriranja.
Ostali prispeli radovi podležu žiriranju od strane Žirija koji
imenuje Centar za kulturu.
Autori čija dela podležu žiriranju plaćaju participaciju u neto
iznosu od 500,00 dinara lično prilikom podnošenja radova ili na žiro
račun Centra za kulturu 840-180664-75, sa naznakom za 5. Bijenale.
Dela prispela poštom moraju imati dokaz o uplati participacije.
Nagrade Bijenala dodeljuju se na dan otvaranja.
Izložba će biti postavljena u Galeriji Centra za kulturu.
Radovi koji se prijavljuju moraju biti opremljeni (osim grafika i
fotografija) i da su galerijskog formata (do 100×100cm).
Uz radove moraju biti dostavljene prijave sa biografskim podacima i
podacima o delu.
Radovi poslati poštom moraju stići do 7. maja 2006. godine. Radovi
se mogu doneti lično 5, 6 i 7. maja u Centar za kulturu Smederevo,
ul. Karađorđeva br. 5-7, 11300 Smederevo, u vremenu od 8 do 14 sati.
Organizator štampa katalog sa biografijom i jednom reprodukcijom
dela.
Pravo na reprodukovanje dela ima isključivo organizator Bijenala.
Autori ne mogu povući svoje radove za vreme trajanja izložbe.
Radovi koji nisu primljeni za izlaganje mogu se preuzeti do 26. maja
2006.
Potpisivanjem prijave autor prihvata sve odredbe Pravilnika i
Poslovnika Bijenala.

Informacije:
Centar za kulturu Smederevo
026/224-815; 026/640-360; 026/640-363

I na sajtu Centra za kulturu
www.smederevo.org.yu
e-mail: czks@EUnet.yu