ARHEOLOŠKO PUTOVANjE
U petak 6. decembra, u okviru naučno obrazovnog programa, dr Dušan Mihailović, arheolog, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu održaće će  predavanje: „Najranija svedočanstva o paleolitskoj umetnosti.

Predavanje će biti arheološko putovanje u starije kameno doba sa naglaskom na pojavi umetničkog izraza evidentiranoj u praistorijskim lokalitetima, na tematiziciji predmetne i pećinske umetnosti (pećinsko slikarstvo) i pitanju njenog mesta i značaja u životu pretka današnjeg čoveka. Osvrt na karakteristike paleolitske umetnosti, prema svedočanstvima koja su danas dostupna, nezaobilazan su činilac u razumevanju razvoja čoveka kao stvaralačkog bića.

Dr Dušan Mihailović rukovodio je međunarodnim naučnim timom koji je obavljao terenska istraživanja u Sićevačkoj klisuri. Pored brojnih atrefakata, alatki i ostataka praistorijskog čoveka, pronađena je i vilica hominida stara oko 500.000 godina. To otkriće izmenilo je sliku o evoluciji čoveka u Evropi.

Predavanje se održava u Koncertnoj dvorani sa početkom u 19 časova, ulaz je slobodan.