DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA


desk-kreativna-evropa-srbija_logo

Title: DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Location: Koncertna dvorana
Link out: Click here
Description: Stručna radionica Ministarstva kulturu Republike Srbije
DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Predstavljanje programa „Kreativna Evropa“
„Zašto je važna dobra ideja i kako konkurisati“

Start Time: 14:00:00
Date: 2015-03-25