ДЕСК КРЕАТИВНА ЕВРОПА СРБИЈА


desk-kreativna-evropa-srbija_logo

25.03.2015.

Концертна дворана у 14.00 сати

 

Стручна радионица Министарства културу Републике Србије

ДЕСК КРЕАТИВНА ЕВРОПА СРБИЈА

Представљање програма „Креативна Европа“

„Зашто је важна добра идеја и како конкурисати“

 

Деск Креативна Европа Србија је имплементационо тело програма Креативна Европа, оформљено у оквиру Министарства културе и информисања Републике Србије.

Задатак Деска је пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск Креативна Европа Србија имплементира потпрограм Култура, који функционише у оквиру програма Креативна Европа.

Потписивањем споразума о учешћу у програму Креативна Европа, свака држава се обавезала да оформи имплементационо тело Програма Креативна Европа, које делује на националном плану. Република Србија потписала је споразум 19. јуна 2014. године у Бриселу.

У циљу повећања броја учесника из Србије Деск Креативна Европа Србија, континуирано ће организовати:

- Семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску подршку;

- Конференције из области културне политике и културног менаџмента;

- Пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије;

- Промоције програма Креативна Европа и других европских програма;

- Реализација различитих врста пројеката који се тичу развијања публике, развоја каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета програма Креативна Европа;

- Обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (In house обуке);

- Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе;

- Oсмишљавање и реализација развојних пројеката у циљу унапређења домаћег културног система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање постојећих истраживања и статистика у култури);

- Издавање публикација о програму Креативна Европа и активностима Деска Креативна Европа Србија (у циљу промоције програма и олакшавања процеса конкурисања домаћим културним организацијама).

 

Официјелни сајт: http://www.kreativnaevropa.rs