DRUGO BIJENALE LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI 2000.
Prethodne
b

NAGRAĐENI:
Za slikarstvo: Joana Vulanović Marković , Zgrada štuka, 1998.
Za grafiku: Bojan Otašević, Putnik, 2000.
Za skulpturu: Milan R. Marković, Jedan na sceni,1992.
Za fotografiju: Milinko Stefanović: Manastir Ostrog-20, 1999.