DUH SAMOPORICANjA


int-prof-milo-lompar

24.03.2015.

Koncertna dvorana u 19.00 sati

 

Tribina: DUH SAMOPORICANjA

Učestvuje: dr Milo Lompar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu

Moderator: Marko Cvetković

Slobodan ulaz

 

Duh samoporicanja, prema stavu zastupanom u istoimenom delu dr Mila Lompara, obeležava naše trajanje u 20. veku i orijentaciju naše javne svesti. Oslanjajući se na tezu da su kulturna kretanja i kulturni obrazac određujući za društveno-političku dinamiku, a ne obrnuto, Lompar ukazuje na duh samoporicanja kao na duh čije delovanje i prisustvo povlači odbacivanje nacionalnog kulturnog identiteta, koji donosi privid slobode, nedemokratsko stanje i antisrpsko usmerenje.  U karakterizaciji duha samoporicanja, u identifikovanju pretpostavki njegovog delovanja, Lompar nas  upućuje na titoističko nasleđe i na ideologiju titoističkog jugoslovenstva, na represivne i diskriminatorske mehanizme u društvu kojim vlada partijska misao. Kritika srpske kulturne politike koju sprovodi Lompar usmerena je, pored  demaskiranja duha samonegiranja kao duha potčinjavanja, ka obnovi i unapređenju srpskog stanovištva koje sa svešću o kulturnoj  zadatosti istorijskih kretanja i okolnosti kojima smo izloženi, o procesima koji se odvijaju „u senci tuđinske vlasti“, zastupa interes srpskog naroda, autonomnost njegove kulture i ljudsko dostojanstvo.

Prof. dr Milo Lompar predaje Srpsku književnost XVIII i XIX veka i Kulturnu istoriju Srba na Filološkom fakultetu u Beogradu, a predsednik je Zadužbine Miloša Crnjanskog. Autor je knjiga: O završetku romana (Smisao završetka u romanu „Druga knjiga Seoba“ Miloša Crnjanskog), Moderna vremena u prozi Dragiše Vasića, Njegoš i moderna, Crnjanski i Mefistofel (O skrivenoj figuri Romana o Londonu), Apolonovi putokazi (Eseji o Crnjanskom), Moralistički fragmenti, Negde na granici filozofije i literature ( O književnoj hermeneutici Nikole Miloševića), O tragičkom pesniku (Njegoševe pesme), Njegoševo pesništvo, Duh samoporicanja, Povratak srpskom stanovištu?