DUHOVNE OSNOVE SVETSKE KRIZE
Aktuelna tema, vezana za kriznu prirodu savremenog sveta biće obrađivana u okviru ponude naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo. U petak, 30. maja sa početkom u 19 sati i 30 minuta na tribini „Duhovne osnove svetske krize“ govoriće dr Aleksandar Gajić, istraživač, Instituta za evropske studije. Sagledavanje mehanizama delovanja svetske ekonomske krize, po tumačenju koje će biti zastupljeno tokom programa, vezano je za kritiku ekonomskog koncepta neoliberalizma i globalizacijskih procesa. Ali, pozicija koju zastupa dr Gajić nesaglasna je sa objašnjenjem krize svedenom na ekonomske odnose. Radi se, prema uverenju koje brani autor studije posvećene temi tribine, o sveprisutnoj krizi modernog čoveka čiji je jedan vrlo uočljiv način ispoljavanja ekonomska kriza. Stvarne uzroke krize, prema tome, valja identifikovati u sferi duha. A kriza koja ima duhovne osnove, može se razrešiti samo duhovnim preobražajem. Kao glavni akter svetske krize i njen generator predstavljen je samoživi i pohlepni čovek, antropocentrično orijentisan, ogrezao u egzistencijalnu korupciju, bez veze sa Apsolutom i bogočovečanskim uzorom.