ESTETIKA FATALNOG: „KRALj U ŽUTOM“
Programsko veče  pod naslovom „ESTETIKA FATALNOG: „KRALj U ŽUTOM“, prvo izdanje  kluba „Gavran“ odigraće se u petak, 13. februara,  sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u  okviru ponude naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo.  Publika će biti u prilici da se upozna sa idejama i smernicama u radu kluba umetnosti i knjige „Gavran“, osnovanog u Smederevu, a posebna pažnja biće povećena njihovom prvom izdanju, prvom prevodu na srpski jezik „Kralja u žutom“, zbirke priča američkog pripovedača Roberta Vilijema Čejmbersa.

Klub knjige i umetnosti „Gavran“ čini grupa entuzijasta okupljenih u kulturnoj misiji koja je  izraz našla u  prevodilačkom, istraživačkom i izdavačkom delovanju. Svojom pionirskom inicijativom za kratko vreme izdvojio se kao jedinstvena pojava na srpskoj kulturno-umetničkoj sceni. Zahvaljujući „Gavranu“ zbirka priča „Kralj u žutom“ je u pogledu idejne snage i estetskih kvaliteta jasno profilisana na domaćem terenu. A prvo izdanje kluba „Gavran“ svedoči o orijentaciji prema delima mračnije intonirane fantastike, gotskim motivima, sadržajima prožetim iskustvom jezovitosti i začudnosti.

„Kralj u žutom“, pre svega zbog tematsko-motivskog sklopa priča ponuđenih u prvoj polovini zbirke, našao je mesto u antologijskom eseju Hauarda Filipsa Lavkrafta o natprirodnoj stravi u književnosti, a uticao je i na građenje mitske dimenzije serije „Pravi detektiv“ koja je privukla pažnju publike širom sveta.

Moćan i intrigantan motiv uklete knjige, drame koja odvlači čitaoca u propast i razara mu razum, jedan je od ključnih elemenata imaginarnog  prostora „Kralja u žutom“, njegovog umetničkog potencijala i identiteta. Čejmbersove priče, sa svojim učinkom na izgradnji neomitologije, kultom lepote koji daje pečat njegovom izrazu, ubedljivo, poetski, oslikanim ambijentima, uvođenjem sa plimom pretećih nagoveštaja tajanstvene i stravne figure Kralja u žutom, vode nas kroz zdanje jedne estetike fatalnog koja je zalog trajnosti njegovog dela u istoriji književnosti mračnije provenijencije. Visoka estetizovanost u „Kralju u žutom“ prožima se sa dekadencijom koja govori kroz simboliku žute boje, napukline u umovima junaka, dramatična iskustva sa one strane razuma.

U programu učestvuju članovi kluba „Gavran“, Milena Dasukidis i Aleksandra Rajković, filolozi opšte književnosti i prevodioci i Jelena Dasukidis, dizajner. Moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo.  Ulaz je slobodan.