ЕСТЕТИКА ФАТАЛНОГ: „КРАЉ У ЖУТОМ“


kralj-u-zutom

13.02.2015.

Концертна дворана у 19.00 сати

 

ЕСТЕТИКА ФАТАЛНОГ: „КРАЉ У ЖУТОМ“, прво издање клуба „Гавран“

Учествују:

Милена Дасукидис , филолог опште књижевности и преводилац, Клуб „Гавран“,

Александра Рајковић,  филолог опште књижевности и преводилац, Клуб „Гавран“,

Јелена Дасукидис, дизајнер,  Клуб „Гавран“

Модератор: Марко Цветковић

Слободан улаз

 

Клуб књиге и уметности „Гавран“ кога чини група ентузијаста окупљених у културној мисији која је  израз нашла у  преводилачком, истраживачком и издавачком деловању, својом пионирском иницијативом за кратко време издвојио се као јединствена појава на српској културно-уметничкој сцени. Захваљујући „Гаврану“ објављена је први пут на српском језику, у пуној мери афирмисана, у погледу идејне снаге и естетских квалитета јасно профилисана,  збирка прича „Краљ у жутом“  америчког приповедача Роберта Вилијема Чејмберса. Прво издање клуба „Гавран“ сведочи о оријентацији према делима мрачније интониране фантастике, готским мотивима, садржајима прожетим искуством језовитости и зачудности.

„Краљ у жутом“, пре свега због тематско-мотивског склопа прича понуђених у првој половини збирке, нашао је место у антологијском есеју Хауарда Филипса Лавкрафта о натприродној страви у књижевности, а утицао је и на грађење митске димензије серије „Прави детектив“ која је привукла пажњу публике широм света.

Моћан и интригантан мотив уклете књиге, драме која одвлачи читаоца у пропаст и разара му разум, један је од кључних елемената имагинарног  простора „Краља у жутом“, његовог уметничког потенцијала и идентитета. Чејмберсове приче, са својим учинком на изградњи неомитологије, култом лепоте који даје печат његовом изразу, убедљиво, поетски, осликаним амбијентима, увођењем са плимом претећих наговештаја тајанствене и стравне фигуре Краља у жутом, воде нас кроз здање једне естетике фаталног која је залог трајности његовог дела у историји књижевности мрачније провенијенције. Висока естетизованост у „Краљу у жутом“ прожима се са декаденцијом која говори кроз симболику жуте боје, напуклине у умовима јунака, драматична искуства са оне стране разума.