GOVOR KRSTA


Zavetni-krst-hadzi-Ruvima

Title: GOVOR KRSTA
Location: Koncertna dvorana
Description: Predavanje: GOVOR KRSTA
Predavač: Nataša Cerović, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu
Moderator: Marko Cvetković
Slobodan ulaz

Start Time: 19:00:00
Date: 2015-03-31