Кад Рус постане Србин
Остале
Ево ме испод шешира
Кад Рус постане Србин
Млинови у Хаџи Мијиној улици
Виноградарске сеобе



           
ПРИЧЕ О СМЕДЕРЕВУ
др Славко Домазет

Кад Рус постане Србин 


Смедерево, 1907. године
   
У Смедереву је после Првог светског рата живео Рус Никола, врсан
математичар, који је радио у железничкој радионици. Био је стални гост
у кафани Мате Максимовића код Горње Ваге. Пио је ракију, причао и
слушао кафанске приче. Знало се да има жену Ниночку. Сваког јутра, док
је она била у кревету, доносио јој је кафу, цигаре, ложио је ватру и
кувао млеко. То је тако трајало годинама…
Али, једног јутра наш Никола пође на посао, а да Ниночка није
послужена кафом и цигарама. Шпорет је био хладан – а Никола весео.
- Что ето, упитала је Николу изненађена и запрепашћена Ниночка.
Никола је не без поноса одговорио: Ја палучил гражданство Југославији
и буду жит как Србин. А Србин не носи жени кафу и цигаре у кревет.