Kontakt


Contact Form Shortcode Error: Form 1 does not exist

Dragoljub Martić, v.d. direktora
telefon: 026 4100 361
e-mail: dragoljub.martic@arhiva.sdkultura.org.rs

Danijela Stojković, zamenik direktora
telefon: 064 829 5326
e-mail: danijela.stojkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Bojana Menković, tehnički sekretar
telefon: 064 829 5318
e-mail: bojana.menkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Uredništvo

Mr Vlasta Filipović, urednik likovnih programa
telefon: 064 829 5304

Goran Zečević, urednik filmskog programa
telefon: 064 829 5306

Sava Đuričić, urednik scenskog programa
telefon: 064 829 5319

Milan Mišić, urednik muzičkog programa
telefon: 064 829 5344
e-mail: milan.misic@arhiva.sdkultura.org.rs

Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa
064 829 5334
e-mail: marko.cvetkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Dragica Ranković Veselinović, referent obrazovnih programa
064 829 5339

Marketing i odnosi sa javnošću

Milan Ranković, organiz. rada službe za za marketing i odnose sa javnošću
telefon: 064 829 5341
e-mail: milan.rankovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Vladislav Nešić, saradnik za marketing i odnose sa javnošću
telefon: 064 829 5301
e-mail: vladislav.nesic@arhiva.sdkultura.org.rs

Marija Aničić, operativni saradnik za marketing i odnose sa javnošću
telefon: 064 829 5302
e-mail: marija.anicic@arhiva.sdkultura.org.rs

Računovodstvo

Jasmina Stojanović, org. materijalno-finansijskih poslova
telefon: 064 829 5321
e-mail: jasmina.stojanovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Hristina Petković, pomoćni knjigovođa
telefon: 064 829 5315
e-mail: hristina.petkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Tehnika

Ivica Miljković, šef tehnike
telefon: 064 829 5310

Obezbeđenje i PP zaštita

Milanče Ilić, šef obezbeđenja
telefon: 064 829 5303

 

 

Bilet servis

 

Milica Đukić, blagajnik – biletar
telefon: 064 829 5308

Mirjana Petrović, blagajnik – biletar
telefon: 064 829 5342

Pošaljite nam poruku