Likovna kolonija GRAFIKA
Prethodne
b

28. Međunarodna likovna kolonija GRAFIKA 2012

septembar 2012.

Učesnici:

  • Andrijana Danilović
  • Jovan Jović
  • Aleksandar Lazić
  • Ivan Miladinović
  • Danijela Rupić
  • Borjan Tomić

Gosti izlagači:

  • Stanka Todorović
  • Rumen Rajkov, Bugarska
  • Georgi Kavrakov, Bugarska

Radovi učesnika

Andrijana Danilović

Jovan Jović

Aleksandar Lazić

Ivan Miladinović

Danijela Rupić

Borjan Tomić

Georgi Kavrakov, Bugarska

Stanka Todorović

Rumen Rajkov, Bugarska

Kako su nastajale grafike