METAFIZIČKO ZLO NA FILMU
Tretman principa Zla u filmskoj umetnosti, njegovo oživotvoravanje u bogatstvu medijuma filmske ekspresije, poziv da se da umetnički odgovor na pitanje iskonskog zla, neiscrpna isprovociranost mašte njegovim manifestacijama, oličenjima, prirodom njegovog delovanja biće tematizovani na tribini „Metafizičko zlo na filmu“ uz prisustvo izvanrednog poznavaoca materije Aleksandra Radivojevića, dramaturga, scenariste i filmskog kritičara. Problem zla biće posmatran sa naglaskom na njegovom metafizičkom, mističkom kvalitetu, uz evociranje faustovskog motiva, osvrta na ostvarenja kakva su „Anđeosko srce“ Alana Parkera, „Princ tame“ Džona Karpentera, razgovor o odnosu filma i filozofskih i religijskih shvatanja kosmičkog zla, i o pogledu u unutrašnje ponore i izvore stradanja spregnute sa filmskim portretisanjem iskustva dijaboličnog. Tribina će se održati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u ponedeljak 10. februara, u uobičajenom terminu od 19 časova. Moderator je Marko Cvetković, a ulaz je slobodan.