Mlinovi u Hadži Mijinoj ulici
Ostale
Evo me ispod šešira
Kad Rus postane Srbin
Mlinovi u Hadži Mijinoj ulici
Vinogradarske seobe           
PRIČE O SMEDEREVU
dr Slavko Domazet

Mlinovi u Hadži Mijinoj ulici 


Smederevo, 1930. godine
   
Prvi mlin u Smederevu bio je u Hadži Mijinoj ulici. Tako se u 19. veku
zvala današnja Ulica Dr Jovana Cvijića, koja je posle izgradnje mlina
u njoj ponela nadimak, koji se i danas zadržao, „Garavi sokak“. U toj
ulici imao je kuću pop Aksentije i ostalo je sačuvano sećanje da je
imao lepe kruške – koje su deca krala. Među tim malim nestašnim
dečacima bio je i Branislav Nušić, u to vreme još uvek Alkibijades
Nuša. Mlin je sagrađen 1872. godine i radio je do 1915. kada je srušen
u austrijskom bombardovanju Smedereva. Jedna granata upućena sa
banatske strane pogodila je dimnjak, prepolovila ga, a samu zgradu
toliko oštetila da nikada nije obnovljena. Mlin je bio zadružna
(porodična) svojina Konstantinovića. Vodio ga je verovatno sin
Janaćija Konstantinovića „Džandara“, Dušan (imao je tri kćerke:
Danicu, Jelenu i Nadeždu), koji je završio mlinarsku školu negde u
Banatu.
Janaćije Konstantinović je bio markantna ličnost Smedereva u 19. i sa
početka 20. veka. Poživeo je 88 godina (umro je za vreme okupacije
1916. godine) i ostavio brojno potomstvo. Odevao se lepo, kitnjasto,
pa su ga zvali „Džandar“, a njegove mlađe „Džandarevi“.
Pričalo se da je bio i strog, pa je i to možda uticalo na njegov
nadimak. Nosio je polucilindar, bio je mršav, srednjeg rasta. Zaslužan
je za Smederevo čiji je bio narodni poslanik 1888. godine u vreme
puštanja u rad pruge Smederevo -Velika Plana. Podizanje Keja na Dunavu
je njegovo veliko delo. Imao je običaj da u razgovoru kaže: „Kao
cveće, bosiljak miriše i kada uvene“. To mu je bila i kao uzrečica.
Na mestu gde je bio mlin za vreme Prvog svetskog rata bila je klanica
za vojne potrebe, kao i konjušnica.
Porodica Konstantinović kupila je od Vladimira Ljotića, oca Dimitrija
i Jakova – Jaše Ljotića u centru Smedereva 25 ari zemljišta sa
prizemnom kućom i starim dudom („Karađorđev dud“) 1868. godine. To
imanje se nalazilo tačno preko puta današnje zgrade smederevske
gimnazije. Jedini svedok prohujalog vremena je stari dud koji je
zakonom zaštićen i čiji levi krak i danas o letnjim danima daje debeo
hlad.
Drugi mlin, u istoj, tada Hadži Mijinoj podignut je na samom početku
od strane Jovana – Vanka Kodžasa 1893. godine, tako da je to nekada
bila ulica mlinova i gara u Smederevu.