OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru
Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012),

Centar za kulturu Smederevo, Karađorđeva 5-7 Smederevo, www.arhiva.sdkultura.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku  muzičkih programa koji će biti izvedeni u okviru 127. Manifestacije Smederevska jesen, koja će biti realizovana u Smederevu, u period od 18. Do 21. Septembra 2014. godine, a za čiju realizaciju je po Odluci Organizacionog odbora, zadužen Centar za kulturu Smederevo, nastup Kemala Montena u malom gradu Smederevske tvrđave, 92000000 – Usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta, broj JN 01/2014, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj  302/14 sa  agencijom Abarid fond za razvoj filma i lepih umetnosti, Beograd,Tadeuša Košćuškog 56,  koju zastupa Filip Gajić.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 660.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena (navesti ukoliko je kriterijum najniža ponuđena cena).

Ili

b) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda (navesti ukoliko je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda).

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora na osnovu kojih je naručilac dodelio ugovor su sledeći: zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđači.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 660.000,00 dinara, a najniža iznosi 660.000,00 dinara.

Kod prihvatljivih ponuda najviša ponuđena cena iznosi 660.000,00 dinara, a najniža iznosi 660.000,00 dinara.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 18.09.2014. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 19.09.2014. godine.

Izmene zaključenog ugovora mogu biti izvršene.

NAPOMENE:

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012),

Centar za kulturu Smederevo, Karađorđeva 5-7 Smederevo, www.arhiva.sdkultura.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku  muzičkih programa koji će biti izvedeni u okviru 127. Manifestacije Smederevska jesen, koja će biti realizovana u Smederevu, u period od 18. Do 21. Septembra 2014. godine, a za čiju realizaciju je po Odluci Organizacionog odbora, zadužen Centar za kulturu Smederevo, nastup grupe “Neverne bebe” i grupe “Tropiko”na gradskom trgu u Smederevu, 92000000 – Usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta, broj JN 01/2014, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj  302/14 sa  agencijom Novobeogradska Nova Scena, Vojvođanska 11/5, Novi Beograd, koju zastupa Nebojša Stojanović.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.210.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena (navesti ukoliko je kriterijum najniža ponuđena cena).

Ili

b) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda (navesti ukoliko je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda).

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora na osnovu kojih je naručilac dodelio ugovor su sledeći: zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđači.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 1.210.000,00 dinara, a najniža iznosi 1.210.000,00 dinara.

Kod prihvatljivih ponuda najviša ponuđena cena iznosi 1.210.000,00 dinara, a najniža iznosi 1.210.000,00 dinara.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 18.09.2014. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 19.09.2014. godine.

Izmene zaključenog ugovora mogu biti izvršene.

NAPOMENE: