PESNIČE NARODA MOG 2014.
Tradicionalna gradska recitatorska smotra „Pesniče naroda mog“ održaće se sutra (petak 28. mart) u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo sa početkom u 10 sati. Učesnici smotre takmičarskog karaktera, u koju su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Smedereva,  podeljeni su u tri kategorije. Prva kategorija obuhvata učenike nižeg uzrasta, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, u drugu kategoriju spadaju učenici od petog do osmog razreda osnovne škole, a  trećoj pripadaju učenici srednjih škola. Tročlani žiri vrednuje izbor pesme primerene uzrastu recitatora, akcentuaciju i dikciju, ostvarivanje misaono-emotivnih sadržaja pesme, prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitacije.

Ove godine recitacije takmičara vrednuje žiri u sastavu: Miljana Kravić, nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „Svetitelj Sava“ u Drugovcu i predsednik Podružnice za srpski  jezik i književnost Srbije za Podunavski okrug, Olivera Đerić, profesor srpskog jezika i književnosti u Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi „Despot Đurađ“ i Ivana Stevović, nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „Branko Radičević“ u Lugavčini i glumica pozorišta PATOS.