PITANjE IDENTITETA I SAJBER SVETOVI
U utorak, 18. februara u Centru za kulturu Smederevo održaće se tribina „Pitanje identiteta i sajber svetovi“ na kojoj će učestvovati istaknuti teoretičar umetnosti i medija mlađe generacije, dr Dragan Ćalović. U refleksivnom odnosu prema pitanju identiteta kao pitanju kreativnog i komunikativnog bića danas se ne može prenebregnuti uticaj savremenih elektronskih medija na način komuniciranja i pozicioniranje subjekta u svetu delovanja medijskih egzistencija, u svetu u kome su sajber prostori postali punopravni činioci doživljaja realnosti. Na tribini će, uz uzimanje u obzir teorija kojima se potencira na značaju jezičkih struktura i sistema u kulturi za obrazovanje identiteta, odnosno na diskursu kao nečemu što je od suštinke važnosti za određenje identiteta, naglasak biti stavljen na opservacije vezane za uticaj masovnih medija, interneta, sajber svetova na procese formiranja identiteta, na mogućnosti elektornskih medija da nameću određene diskurzivne pozicije, ali, jednako, i na mogućnosti čovekovog kreativnog izražavanja u sajber prostorima, odnosno na procese ostvarivanja njegovog autorskog identiteta i autonomnosti u svetu savremenih medija. Kao jedan od važnih problema biće ispostavljen i problem subjekta i održivosti principa njegove samoizvesnosti i transparentnosti u sferi digitalnih persona, novih komunikacijskih strategija, pretvaranja subjektivnih osobenosti u elektronske slike i sajber-pojavnosti, dakle, u oblasti gde o mogućem iskustvu govorimo imajući u vidu internet univerzum i sklopove mas medija.

Medijator je Marko Cvetković. Tribina počinje u 18:00 časova u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.