Pozorište “Branisalv Nušić” | SVETLOSTI I SENKE


Prema radio drami Đorđa Lebovića

Scenario i režija: Vladimir Dasukidis

Uloge: Jelena Milanović, Nikola Kostić, Dušan Stojadinović, Miroslav Bekić, Milica Dimitrijević, Ksenija Adamović, Katarina Rulić, Ivan Stanišić, Milica Ralović, Marko Nikolić, Milica Popović.

 

Svetlo: Zoran Ivanović

Ton: Vladimir Rapajić

 

O predstavi:

 

Ljubav i mržnja, lepota i ruglo, pamet i glupost. Svetlost i senke! To bi ukratko bio opis sadržine koju svako nosi u sebi, i koja u punoj meri određuje karakter i suštinu jedinke i njenog odnosa sa okolinom.

To je bažansko početno određenje, početak puta, koji istovremeno, predstavlja putokaz, usmerenje ka slobodi opredeljenja.

Svi elementi su tu, nadohvat, i trajanje još jedne generacije može da počne. Ko će se u sebi čega latiti, zavisi isključivo od njega samog! Jer, život, u svom ukupnom obliku i značenju, leluja na terazijama koje na svom tasu nose suštinu, a na drugom formu, na jednom iskrenost, na drugom laž, na jednom slobodoumlje, na drugom skučenost uma, na jednom čovekoljublje i dobrotu, na drugom samoljublje i zlo, na jednom veru i nadu, na drugom bezverje i beznađe.

Kroz te valere, nijanse i duhovne kapije striji život poprimajući oblik onih osobenosti koje najviše upije u svom trajanju. Hoće li te osobenosti dopreti iz svetlosti ili senke, u velikoj meri zavisi od našeg ličnog opredeljenja, a mogućnost našeg ličnog opredeljenja najveća je slobodarska tekovina sazdana u ljudskom biću.

svetlost-senke