ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА КРЕАТИВНА ЕВРОПА
Представљање Програма Креативна Европа: Зашто је најважнија добра идеја и како конкурисати?
Центар за културу Смедерево, среда 25. март 2015. год., Концертна дворана, са почетком у 14 часова.

Програм Креативна Европа је главни програм Европске уније којим се финансирају пројекти у култури. Представници Деска Креативна Европа Србија говориће о програму Креативна Европа и свом раду 25. марта 2015. у Центру за културу Смедерево у циљу информисања културне јавности Смедерева о самом програму, као и пружања савета о конкурисању.

Веома је важно истаћи да је за успешно конкурисање на Програм Креативна Европа кључна добра идеја пројекта и повезаност са релевантним партнерима, а да је процес конкурисања и руковођења пројектом много мање захтеван. У том смислу, битан циљ представљања Програма односи се и на демистификацију представе о недостижности средстава из пограма ЕУ и комплексности конкурсних процедура.
Разговор је посвећен свим заинтересованим представницима установа и организација у култури из Смедерава и места у околини – руководиоцима и запосленима у музејима, библиотекама, галеријама, организацијама цивилног друштва, и то са циљем успостављања контакта и информисања о могућностима за конкурисање на Програм Креативна Европа.

Сатница програма
14.00 – 15.00 Представљање Програма Креативна Европа, Деска Креативна Европа Србија и успешних пројеката, Димитрије Тадић , руководилац Деска Креативна Европа Србија
15.00 – 15.45 Питања учесника