PROBLEM IDENTITETA U NAŠEM VREMENU


upitnik

Title: PROBLEM IDENTITETA U NAŠEM VREMENU
Location: Koncertna dvorana
Description: Predavanje: PROBLEM IDENTITETA U NAŠEM VREMENU
Predavač: dr Časlav Koprivica, filozof, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
Moderator: Marko Cvetković
Slobodan ulaz
Start Time: 19:00:00
Date: 2015-03-18