ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА У НАШЕМ ВРЕМЕНУ


upitnik

18.03.2015.

Концертна дворана у 19.00 сати

Предавање: ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА У НАШЕМ ВРЕМЕНУ

Предавач: др Часлав Копривица, филозоф, предавач на Факултету политичких наука у Београду

Модератор: Марко Цветковић

Слободан улаз

 

Антрополошко-епохално разматрања једног од најистакнутијих филозофа у академском животу Србије, др Часлава Копривице, тиче се оцене да се  проблеми нашег времена добрим делом могу свести на именитељ кризе идентитета. Проблеми идентитета се, како указује предавач на предстојећој тематској вечери у оквиру научно-образовног програма, могу посматрати начелно, готово ванвременски, као теоријски, метафизички проблеми, и наглашавање да је идентитет постао практични проблем тек нашег доба, не значи да га ни у којем смислу није било раније. Реч је, заправо, о томе да је практични задатак достизања идентитета у данашњици достигао степен, али још више и квалитет неизвесности какви ранију нису били познати.  Питање идентитета о коме је могуће говорити на више нивоа (на нивоу саморазумевања појединца, на плану културе, цивилизације, друштвено- политичког деловања), упућује нас на темеље критичког сагледавања модерног човека, „европског културног сопства“, евроцентризма.

Др Часлав Копривица је у свом научно-истраживачком раду оријентисан на теме из области онтологије, егзистенцијализма, херменеутике, феноменологије, историје идеја, теорије културе, политичке теорије. Објавио је неколико филозофских књига, аутор је бројних студија и чланака, учествовао је на преко педесет научних скупова у земљи и иностранству, а са немачког на српски језик преводио је дела Хусерла, Хаједегера, Хефеа, Ангерна, Бајервалтеса.