Projekti | AR.CO. Artistic Connections 2006


AR.CO.

Artistic Connections

INTERREG IIIA –

ADRIATIC CROSS BORDER Programme

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA AR.CO PROJEKTA

Sastanak tehničkog koordinacionog komiteta, L’Aquila 3. decembar
2006.

Ar.Co – Artistic Conections je Međunarodni kulturni kooperativni
projekat vođen od strane lokalne vlade regiona Pulja – odeljenja za
Mediteran u saradnji sa regionom Abruco, odeljenjem za kulturu (Italija),
u okviru Međunarodnog kooperativnog programa Evropske Unije INTERREG
IIIA Adriatic Crossborder. Cilj Ar.Co projekta je da izgradi
evropsku kulturnu mrežu u Jadranskoj regiji između lokalnih
samouprava, kulturnih institucija i preduzeća/ustanova koje se bave
produkcijom i promocijom pozorišnih predstava. Deo realizacije ovog
projekta, za koji je bio zadužen Pulja region, odradio je Teatro
Koreja iz Leća, Institucija za pozorišno istraživanje priznata od
Italijanskog ministarstva za kulturu regiona Pulja.

Partnerstvo uključuje fizička i pravna lica iz istočno-jadranskih
zemalja i italijanskog Jadranskog regiona.

- Iz Hrvatske – Nevladina organizacija “Drugo more” iz Rijeke

- Iz Albanije – Fakultet dramske umetnosti – Akademija umetnosti iz
Tirane, Nacionalni teatar Opere i Baleta iz Tirane, Nacionalni
teatar za decu iz Tirane

- Iz Bosne i Hercegovine – Mostarski teatar mladih

- Iz Srbije i Crne Gore – Centar za kulturu Smederevo i Opština
Smederevo

- Iz Crne Gore – Ministarstvo kulture i medija

- Iz Italije – Region Pulja kao vodeći partner, Region Abruco,
Opština Galipoli, Opština Nardo i Opština Napoli

Zadaci projekta su kreiranje i međunarodne kulturne mreže između
lokalnih samouprava, kulturnih institucija i preduzeća koja rade na
polju teatarskih produkcija i promociji sa obe strane Jadrana.
Ciljevi projekta su da stvori zajednički kulturno-umetnički prostor
kroz razmenu iskustava, znanja i inovacija u taetarskom i umetničkom
radu, jačanje veza između umetničkog dela i tržišta rada u oblasti
pozorišnog stvaralaštva, podizanje kvaliteta usluga na polju
umetničkih i kulturnih aktivnosti sa posebnim akcentom na novim
tehnologijama.Realizovano je 5 sledećih
aktivnosti:

 • A) RAZVOJ KULTURNE SARADNJE IZMEĐU
  ISTOČNO-EVROPSKIH ZEMALJA I ITALIJANSKOG JADRANSKOG REGIONA
  .

  1. poboljšanje infrastrukture mesta umetničke kreacije

  2. prethodna faza: istraživačke aktivnosti u obliku:

  a) istraživanje stanja institucija u kulturi sa obe strane
  Jadrana, koje je izvršio Franco D’Ippolito, predavač pozorišnog
  menadžmenta na Univerzitetu Leće i konsultant odeljenja za
  kulturu Regiona Pulja.

  Svaki partner je izabrao istraživača koji je posetio mesta,
  prema upitniku. Koordinator je podneo izveštaj iz koga se vidi
  raznorodnost iskustva u pozorišnom radu. Pri kraju aktivnosti
  bilo je moguće fokusirati hitne i ostale potrebe i na tim
  mestima su izvršene infrastrukturne intervencije.

  Rezulati ovih aktivnosti su objavljeni u knjizi Franca
  D’Ippolita: “Dve obale Jadranskog mora”.

  b) Studijska putovanja direktora, pisaca i stručnjaka iz oblasti
  kulture i dosije koji je imao za cilj da stvori homogenu mapu
  mesta, institucija i ustanova koje efektivno realizuju
  produkciju, promociju i menadžment i kulturni servis u svim
  oblastima koje su uključene u projekat. U okviru ovih aktivnosti
  obajvljeno je 6 reportaža, pod zajedničkim nazivom “Kulturni
  pejzaži”:

  - U Hrvatskoj: Fabio Sanvitale: “Hrvatska, dnevnik”

  - U Albaniji: Loredana De Vitis: “Dobro došli u Albaniju”

  - U BIH: Livio Romano: “Gde se puške više ne igraju rata”

  - U Srbiji: Niko Garone: “Nova lica Srbije”

  - U Crnoj Gori: Simona Gonela: “Slike iz Crne Gore”

  - U Abrucu i Pulji: Davor Mišković: “Safari projekat”

 • B) KOORDINACIJA I MENADŽMENT

  Od novembra 2004. do decembra 2005. sledeći subjekti su
  sarađivali na realizaciji projektnih aktivnosti: projekt
  menadžer i koordinator, organizacioni sekretar, administrativno
  finansijska kancelarija, međunarodni tehnički koordinacioni
  komitet i vodeći tehnički komitet.

  Projekat je počeo sa prvim sastankom Međunarodnog tehničkog
  komiteta u Mostaru, ostali sastanci su održani u Peskari, Leću i
  L’Aquili.

 • C) VREDNOVANJE LJUDSKIH RESURSA

  Projekat je realizovao sledeće trening aktivnosti:

  a) četiri umetničke radionice u Smederevu, Peskari, Galipoliju i
  Nardou u trajanju od 3 nedelje (jun-jul 2005) za glumce starosti
  između 16 i 25 godina, koje je realizovalo 57 mladih ljudi.
  Smeštaj, ishrana i putni troškovi su bili obezbeđeni za sve
  vreme trajanja radionica.

  b) tri radionice iz oblasti umetničke i kulturne administracije
  (Tuzla, BIH), marketing, menadžment i sistemi kvaliteta
  (L’Aquila, Abruco Region) realizovane su u novembru i decembru
  2005. godine. koje su bile namenjene za 34 mladih ljudi i
  zaposlene u uključenim institucijama i lokalnim samoupravama.

  c) 15 najboljih polaznika radionica (od kojih je 50% žena) iz
  svih uključenih zemalja, izabrano je da prima desetomesečnu
  stipendiju, koju su realizovali kao trening period u uključenim
  privatnim i javnim institucijama i kulturnim preduzećima: Pulja
  Region, Abruco Region, Komuna Navoli, Opštine Galipoli, Nardo i
  Navoli, Teatro Koreja Leće, Akademija umetnosti Tirana,
  Mostarski teatar mladih, “Drugo more” Rijeka, Crnogorsko Narodno
  pozorište Podgorica, Centar za kulturu Smederevo.

 • D) SISTEMI KVALITETA

  Plan kvaliteta realizovao je Andrea Maolini, sa ciljem da
  uključi Sisteme kvaliteta za kulturne aktivnosti realizovane od
  strane lokalnih samouprava i izvođačkih preduzeća uključenih u
  projekat.

 • E) ŠIRENJE REZULTATA

  Ove aktivnosti uključuju oglašavanje projekta i organizaciju
  finalnog seminara

  Projekat je oglašavan na Konferencijama za novinare i javnim
  prezentacijama značajnih predstavnika kulturnog života (kao štio
  je italijanski umetnik Franco Batiatto).

  Ove aktivnosti su takođe realizovane zahvaljujući seriji naslova
  “Kulturni pejzaži”: “Gde se puške više ne igraju rata” Livija
  Romana (pisca, novinara), “Slike iz Crne Gore” Simone Goneli (pozorišnog
  reditelja); “Dobro došli u Albaniju” Loredane De Vitis (novinara);
  : “Hrvatska, dnevnik” Fabija Sanvitalea (glumca, novinara); “Dve
  obale Jadranskog mora” Franca D’Ippolita; “Safari projekat”
  Davora Miškovića (hrvatskog sociologa i kulturnog operativca);
  “Nova lica Srbije” Nika Garonea (novinara) o Srbiji.

Seminar o “Mogućnostima saradnje na polju
izvođačkih umetnosti u Jadranskom regionu” održan je u Rijeci,
21-22. jula 2006., uz učešće glumaca, reditelja, novinara, kritičara
i reperezenata lokalnih samouprava sa obe strane Jadranskog mora.

Završni seminar “Razgovarati o Balkanu – Dijalog između istoka i
zapada” održan je u Leću i Nardou, od 1. do 4. novembra 2006. godine
i 4. decembra u L’Aquili.

Raccontare i Balani

LECCE / NARDÒ 1 – 4 novembre • L’AQUILA 4 dicembre 2006

INCONTRI SEMINARIALI, SPETTACOLI, CONCERTI

Il progetto AR.CO si avvia alla conclusione dopo un lungo viaggio di
conoscenza e scambio di esperienza fra le due sponde dell’Adriatico.

Con questi incontri seminariali intendiamo allargare gli sguardi
facendo parlare e incontrare testimoni e protagonisti i quali ci
racconteranno, nel grande cambiamento che sta caratterizzando l’area
balcanica e quella adriatica, le proprie aspirazioni e i propri
sogni.

In un Mediterraneo che diventa sempre più scenario aperto dove poter
intrecciare e consolidare relazioni e azioni, la sfida obbligata è
quella di una complicità e cooperazione ad ampio raggio e ad alta
intensità.

AR.CO project is ending, after a long trip of knowledge and exchange
of experience between the eastern and western sides of the Adriatic
sea.

Through the meetings of this seminar we whish to broaden the views,
to meet witnesses and protagonists of the Balkan artistic and
cultural contexts and listening to their experiences within the big
change happening in the Balkans and in the Adriatic area. They will
tell about their aspirations and their dreams.

In a Mediterranean which is becoming more and more an open scenery,
where to start and improve relationships and actions, the challenge
of a broad and intense collaboration and cooperation is necessary.

PROGRAMMA

1 NOVEMBRE

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA

ore 9,30 -13,00

SALUTI DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

Tavola rotonda • Raccontare i Balcani: quadro politico, economico e
culturale delle relazioni transadriatiche. Esperienze e prospettive

Round table • Telling the Balkans: political, economic and cultural
frame of the Adriatic crossborder relationships. Experiences and
prospects

COORDINA Luisa Chiodi (Osservatorio Balcani)

PARTECIPANO Rosa Alò (console della Croazia, Bari), Franco Botta (docente
Università di Bari), Tatjana Budisavljevic Pavlovic (console della
Serbia, Bari), Hrvoje Franusic (Ufficio di coordinamento dei Fondi
UE della Repubblica di Croazia), Tamara Jokovic (Ministero della
Cultura e dei Media del Montenegro), Tatjana Majstorović (addetto
culturale, Ambasciata di Serbia in Italia), Salvo Nastasi (Ministero
Beni e Attività Culturali), Luigi Sansò (Lega delle Cooperative),
Milisav Savić (incaricato d’affari, Ambasciata di Serbia in Italia),
Artur Shehu (console dell’Albania, Bari), Gianfranco Viesti (docente
Università di Bari)

ore 15.30 – 18.00

Tavola rotonda • Raccontare i Balcani: letteratura, arte, teatro
nello spazio culturale transadriatico

Round table • Telling the Balkans: literature, art, theatre in the
trans-Adriatic cultural space

COORDINA Nicole Janigro (saggista)

PARTECIPANO Shpend Bengu (visual artist , Albania), Roberta Carlotto
(Teatro Mercadante, Napoli), Nico Garrone (giornalista), Monica
Genesin (Università di Lecce), Raffaele Gorgoni (giornalista), Fatos
Lubonja (scrittore, Albania), Predrag Matvejević (docente Università
La Sapienza, Roma), Gorćin Stojanović (direttore Jugoslav Drama
Theatre, Belgrado), Gordana Vnuk (direttore Eurokaz Festival di
Zagabria), Valentino Zeichen (poeta)

ore 21,00

Koreja – Lecce IL CALAPRANZI (The dumb waiter) di Harold Pinter

ore 22,30

Piccolo Teatro “Dusko Radovic” – Belgrado

THE STORY OF RONALD, THE CLOWN FROM MCDONALD’S di Rodrigo Garcia

NARDÒ • TEATRO COMUNALE

ore 21,00

OLAH VINCE AND EARTH WHEEL SKY – Novi Sad, Serbia – concerto di
musiche rom

Ingresso a inviti, da ritirare presso l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Nardò e presso il botteghino,

fino a esaurimento posti.

2 NOVEMBRE

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA

ore 9,30 -12,30

Tavola rotonda La cooperazione artistica nell’area adriatica:
festival e rassegne

Round table Artistic cooperation in the Adriatic area: festivals and
reviews

COORDINA Massimo Marino (critico teatrale)

PARTECIPANO Sergio Blasi (Istituto Diego Carpitella), Riccardo
Carbutti (Festival Castel dei Mondi, Andria), Gigi De Luca (Festival
Negroamaro), Simeun Grabovac, (direttore artistico Infant Festival
Novi Sad, Serbia), Nihad Kreševljaković (Mess Festival, Bosnia),
Vojislav Milin (Belef Festival Belgrado), Claudio Pedone (Otremare
Entroterra), Sergio Quarta (Cinema del reale), Jasenka Ramljak e
Dragan Zlatović (Festival Internazionale di Teatro per Ragazzi di
Šibenik, Croazia), Anja Suša (direttore Piccolo Teatro “Dusko
Radovic” e co-selector Bitef Festival di Belgrado), Gianluigi
Trevisi (Time Zones, Bari), Gordana Vnuk (direttore Eurokaz Festival
di Zagabria), Dubravka Vrgoć (co-selector Zagreb Theatre Festival)

ore 12,30

Koreja – Lecce VIA

ore 21,00

Koreja – Lecce IL CALAPRANZI (The dumb waiter) di Harold Pinter

3 NOVEMBRE

NARDÒ • TEATRO COMUNALE • LA SCENA DEI RAGAZZI

ore 9.30

Koreja – Lecce MANGIADISK

NARDÒ • SALA ROMA

Tavola rotonda Networking tra Est e Ovest: piattaforme e modelli a
confronto

Round table Networking between East and West comparing platforms and
models

COORDINA Lucio Argano (Ad Hoc)

ore 11,00 -13,30

PARTECIPANO Miguel Honrado (Iris), Massimo Mancini (Ietm), Ljliana
Simic Deru (Oracle Network),

Chris Torch (EFAH, Theorem)

ore 15,30 -18,30

PARTECIPANO Ugo Bacchella (Fondazione Fitzcarraldo), Jean Cristophe
Bonneau (Onda), Rino Carrieri (Fondazione Paolo Grassi), Zhani Ciko
(direttore Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto, Tirana), Luca
Dini (Pontedera Teatro), Franco D’Ippolito (consulente Regione
Puglia), Ljubomir Djurković (direttore del Teatro Reale „Zetski dom“
di Cetinje, Montenegro), Claudia Galhos (giornalista, Portogallo),
Carmelo Grassi (Teatro Pubblico Pugliese), Milenko Iliktarevi ć
(Tuzla Municipal Theatre, Bosnia e Herzegovina), Franco Punzi
(Festival Valle d’Itria), Roberto Ricco (Teatro Kismet), Viviana
Simonelli (Eti), Pietro Valenti (Emilia Romagna Teatro)

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA • STRADE MAESTRE

ore 21,00

Koreja – Lecce IL CALAPRANZI (The dumb waiter) di Harold Pinter

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA • SCENA NOMADE

ore 22,30

OLAH VINCE AND EARTH WHEEL SKY – Novi Sad, Serbia – con la
partecipazione di OPA CUPA – Salento • Balcani – concerto di musiche
rom

4 NOVEMBRE

NARDÒ • TEATRO COMUNALE • LA SCENA DEI RAGAZZI

ore 10,00

Koreja – Lecce MANGIADISK

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA

ore 11,30 – 13,00 e ore 15,30 – 17,30

Riunione membri di IRIS Italia / Meeting of IRIS Network Italian
Members

LECCE • CANTIERI TEATRALI KOREJA • LA SCENA DEI RAGAZZI

ore 19,00

Koreja – Lecce GIARDINI DI PLASTICA

LECCE • TEATRO POLITEAMA GRECO • LECCE TEATRO

ore 21,00

ALESSANDRO GASSMAN • LA FORZA DELL’ABITUDINE

4 DICEMBRE

L’AQUILA

Presentazione pubblica dei risultati del progetto

Riunione Comitato Tecnico Scientifico di Progetto

INTERVENGONO AGLI INCONTRI DI LECCE E NARDÒ

Vladimir Aleksić e Damir Todorović (attori, Belgrado), Marija Anićić
(Centar Za Kulturu Smederevo, Serbia), Silvia Bottiroli (Iris),
Giuseppina Camilli (Regione Abruzzo), Roberto Caracuta (Fondazione
Rico Semeraro), Alert Z. Celoaliaj (Accademia delle Arti di Tirana),
Piacentino Ciccarese (Regione Puglia), Sead Djulić (Mostarski Teatar
Mladih, Bosnia Herzegovina), Federico Fiorenza (Direttore TSA -
Teatro Stabile d’Abruzzo), Roberta Gargano (TSA), Gabriella Manni
(Regione Abruzzo), Oscar Marzo Vetrugno (sindaco di Novoli), Antonio
Massena (Teatro l’Uovo, L’Aquila), Davor Mišković (associazione
“Drugo More” di Rijeka, Croazia), Bernardo Notarangelo (Regione
Puglia), Vladislav Nešić (Centar Za Kulturu di Smederevo, Serbia),
Antonello Pischedda (Teatro Civico, La Spezia), Paola Renna (Comune
di Gallipoli), Marcello Risi (vice-sindaco, Comune di Nardò)

Dal 1 al 4 Novembre c/o Cantieri Teatrali Koreja, Lecce

ART MUST BE BEAUTIFUL, ARTIST MUST BE BEAUTIFUL

video-installazione di Marina Abramović

Info:

Regione Abruzzo – Ufficio Cultura

Tel.: (+39) 0862 364401

Cantieri Teatrali Koreja

Tel./fax: (+39) 0832 242000

e-mail: progetti@teatrokoreja.com

web: www.teatrokoreja.com