Projekti | Factory projekatPartneri iz italijanskih jadranskih regija: Region Pulja
(vodeći partner), Region Abruco, Opština Nardo, Institut za
mediteransku kulturu provincije Leće, Opština Navoli, Opština Corato,
Opština Atessa.Partneri iz zemalja istočnog Jadrana: Drugo More (Hrvatska),
Centar za kulturu Smederevo (Srbija), BELEF centar (Srbija),
Cetinjski univerzitet (Crna Gora), KIC “Budo Tomović” – FIAT
Festival (Crna Gora), Akademija umetnosti Tirana (Albanija),
Mostarski teatar mladih (Bosna i Hercegovina), MESS festival (Bosna
i Hercegovina), Gradsko pozorište Tuzla (Bosna i Hercegovina).

Osnovni elementi projekta:

a) kreiranje alata, mogućnosti i integrativnih akcija u cilju
razmene iskustava na polju kulture, razvoj kooperacije, ekonomsko
socijalnog razvoja i kulturnog dijaloga na ciljnim područjima
(Region Pulja – Italija, Region Abruco – Italija, Srbija, Crna Gora,
Hrvatska, Albanija i Bosna i Hercegovina).

b) jačanje umetničkih i kulturnih veza kroz profesionalizaciju
ljudskih resursa.

Programske aktivnosti: 1) projektni menadžment i koordinacija; 2)
stvaranje mreže; 3) poboljšanje infrastrukture u prostorima
kulturnih događanja; 4) komunikacija i rasprostiranje

Planirane aktivnosti

a) razmena i difuzija dobrih iskustava na umetničkom kao i na
strateškom polju što uključuje normativne, organizacione i
menadžmentske aspekte kulturnih i izvođačkih aktivnosti

b) instucionalizacija i jačanje Jadranske mreže između gradskih
administracija i pozorišta koja je već uspostavljena u prethodnom
AR.CO projektu.

c) pravljenje mape infrastukturnih umetničkih i kulturnih resursa u
nameri da se stimuliše i ojača umrežavanje i kooperacija

d) kreiranje i širenje projekta i inovativne kulture na polju
umetnosti i izvođačkih delatnosti u želji da se dele prostori,
projekti i programi

e) eksperimentisanje sa modalitetima umetničke i kulturne produkcije
i promocije

baziranim ne više na interdiscipliranom već na interkulturnom,
susretu jezika, različitih vrsta znanja i stručnosti, upotreba i
razmena veština i iskustava

f) da afirmiše turističku ponudu uključenih zemalja kroz čvrste veze
sa kulturnom ponudom koja bi realizovala aktivnosti usmerene ka
afirmisanju lokalnih posebnosti i materijalnim kulturnim vrednostima
(tipični proizvodi povezani sa tipičnom kulturom)

AKTIVNOSTI

1. Sastanci Menadžment i Naučno-tehničke komisije

2. Umetnička radionica

3. Radionica iz oblasti strateškog planiranja

4. Razmena kulturnih operatora: Italija – Balkan; Balkan – Italija

5. Unapređenje infrastukture

6. Pravljenje predstave sa glumcima iz različitih partnerskih
pozorišta

7. Izrada brošura, postera, sajta, seminara, TV reklama…

8. Putujući pozorišni festival

FACTORY
Start-up Meeting,
Lecce, Italy