Пројекти | Factory пројекатПартнери из италијанских јадранских регија: Регион Пуља
(водећи партнер), Регион Абруцо, Општина Нардо, Институт за
медитеранску културу провинције Леће, Општина Наволи, Општина Цорато,
Општина Атесса.Партнери из земаља источног Јадрана: Друго Море (Хрватска),
Центар за културу Смедерево (Србија), БЕЛЕФ центар (Србија),
Цетињски универзитет (Црна Гора), КИЦ “Будо Томовић” – ФИАТ
Фестивал (Црна Гора), Академија уметности Тирана (Албанија),
Мостарски театар младих (Босна и Херцеговина), МЕСС фестивал (Босна
и Херцеговина), Градско позориште Тузла (Босна и Херцеговина).

Основни елементи пројекта:

а) креирање алата, могућности и интегративних акција у циљу
размене искустава на пољу културе, развој кооперације, економско
социјалног развоја и културног дијалога на циљним подручјима
(Регион Пуља – Италија, Регион Абруцо – Италија, Србија, Црна Гора,
Хрватска, Албанија и Босна и Херцеговина).

б) јачање уметничких и културних веза кроз професионализацију
људских ресурса.

Програмске активности: 1) пројектни менаџмент и координација; 2)
стварање мреже; 3) побољшање инфраструктуре у просторима
културних догађања; 4) комуникација и распростирање

Планиране активности

а) размена и дифузија добрих искустава на уметничком као и на
стратешком пољу што укључује нормативне, организационе и
менаџментске аспекте културних и извођачких активности

б) инстуционализација и јачање Јадранске мреже између градских
администрација и позоришта која је већ успостављена у претходном
АР.ЦО пројекту.

ц) прављење мапе инфрастуктурних уметничких и културних ресурса у
намери да се стимулише и ојача умрежавање и кооперација

д) креирање и ширење пројекта и иновативне културе на пољу
уметности и извођачких делатности у жељи да се деле простори,
пројекти и програми

е) експериментисање са модалитетима уметничке и културне продукције
и промоције

базираним не више на интердисциплираном већ на интеркултурном,
сусрету језика, различитих врста знања и стручности, употреба и
размена вештина и искустава

ф) да афирмише туристичку понуду укључених земаља кроз чврсте везе
са културном понудом која би реализовала активности усмерене ка
афирмисању локалних посебности и материјалним културним вредностима
(типични производи повезани са типичном културом)

АКТИВНОСТИ

1. Састанци Менаџмент и Научно-техничке комисије

2. Уметничка радионица

3. Радионица из области стратешког планирања

4. Размена културних оператора: Италија – Балкан; Балкан – Италија

5. Унапређење инфрастуктуре

6. Прављење представе са глумцима из различитих партнерских
позоришта

7. Израда брошура, постера, сајта, семинара, ТВ реклама…

8. Путујући позоришни фестивал

ФАЦТОРY
Старт-уп Меетинг,
Лецце, Италy