Projekti | LOTREK


Predstavljamo vam

LOTREK

u skopu projekta Ostrva

u sredu 12. februara u 19 sati u Centru za kulturu Smederevo

LOTREK je lokalni centar za podršku nastavnicima koji se bave dramskim radom s decom i mladima. LOTREK centar organizuje seminare za primenu dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju, uključuje nastavnike u kreativne dramske radionice, upriličava susrete sa stručnjacima (psiholozima, pedagozima, praktičarima obrazovne drame, profesionalnim dramskim umetnicima i dr), organizuje smotru dečjeg i omladinskog dramskog stvaralaštva nastalog kroz kreativni proces.

Osnivanje LOTREK centara deo je projekta OSTRVA (ISLANDS) koji finansira Evropska Unija kroz program „Podrška civilnom društvu“ i sufinansira Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

U Regionalnom centru Smederevo održan je prvi deo treninga za vođenje Lokalnih resurs centara za nastavnike LOTREK. Preko 40 učesnika iz 7 partnerskih organizacija iz Srbije – nastavnika, učitelja, vaspitača i omladinskih lidera – učestvovalo je u obuci za trenere koji će u četiri LOTREK centra dati podršku kolegama za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju dece i mladih.

LOTREK centri osnivaju se u Beogradu, Zrenjaninu, Smederevu i Nišu.

Centar za kulturu Smederevo i PATOS su partneri ovog projekta i predstavljaće smederevski LOTREK resurs centar. Članovi PATOS-a će zbog svojih kompetencija stečenih kroz IDEAL program koordinirati LOTREK centrom, dok će Centar za kulturu Smederevo pružati svoju potpunu logističku podršku.

U sredu 12. februara 2014. godine u 19 sati u Centru za kulturu Smederevo je zakazano predstavljanje projekta ISLANDS/OSTRVA, kao i resurs centra LOTREK.

AKTIVNOST

DATUM

VREME

MESTO

Trening 1

15.02. (subota)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

Trening 2

16.02. (nedelja)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

Trening 3

22.02. (subota)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

Trening 4

23.02. (nedelja)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

Trening 5

08.03. (subota)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

Trening 6

09.03. (nedelja)

10:00 – 16:00

Koncertna dvorana

 

Projekat finansira Evropska Unija

kroz program „Podrška civilnom društvu“.

Projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije

– Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.