Пројекти | ЛОТРЕК


Представљамо вам

ЛОТРЕК

у скопу пројекта Острва

у среду 12. фебруара у 19 сати у Центру за културу Смедерево

ЛОТРЕК је локални центар за подршку наставницима који се баве драмским радом с децом и младима. ЛОТРЕК центар организује семинаре за примену драмских метода у образовању и васпитању, укључује наставнике у креативне драмске радионице, уприличава сусрете са стручњацима (психолозима, педагозима, практичарима образовне драме, професионалним драмским уметницима и др), организује смотру дечјег и омладинског драмског стваралаштва насталог кроз креативни процес.

Оснивање ЛОТРЕК центара део је пројекта ОСТРВА (ISLANDS) који финансира Европска Унија кроз програм „Подршка цивилном друштву“ и суфинансира Влада Републике Србије – Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.

У Регионалном центру Смедерево одржан је први део тренинга за вођење Локалних ресурс центара за наставнике ЛОТРЕК. Преко 40 учесника из 7 партнерских организација из Србије – наставника, учитеља, васпитача и омладинских лидера – учествовало је у обуци за тренере који ће у четири ЛОТРЕК центра дати подршку колегама за примену драме у образовању и васпитању деце и младих.

ЛОТРЕК центри оснивају се у Београду, Зрењанину, Смедереву и Нишу.

Центар за културу Смедерево и ПАТОС су партнери овог пројекта и представљаће смедеревски ЛОТРЕК ресурс центар. Чланови ПАТОС-а ће због својих компетенција стечених кроз ИДЕАЛ програм координирати ЛОТРЕК центром, док ће Центар за културу Смедерево пружати своју потпуну логистичку подршку.

У среду 12. фебруара 2014. године у 19 сати у Центру за културу Смедерево је заказано представљање пројекта ИСЛАНДС/ОСТРВА, као и ресурс центра ЛОТРЕК.

АКТИВНОСТ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

МЕСТО

Тренинг 1

15.02. (субота)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

Тренинг 2

16.02. (недеља)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

Тренинг 3

22.02. (субота)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

Тренинг 4

23.02. (недеља)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

Тренинг 5

08.03. (субота)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

Тренинг 6

09.03. (недеља)

10:00 – 16:00

Концертна дворана

 

Пројекат финансира Европска Унија

кроз програм „Подршка цивилном друштву“.

Пројекат се финансира из буџета Републике Србије

– Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.