Projekti | Master klas seminar iz strateškog planiranjaU okviru međunarodnog projekta FACTORY NGO Drugo more organizovala
je od 18. do 24. februara seminar o strateškom planiranju.

Intenzivni sedmodnevni seminar, održao se u Rijeci, u hotelu Jadran.
Seminar je vodio dr. sc. Sanjin Dragojević, profesor na Fakultetu
političkih nauka u Zagrebu gdje predaje Kulturnu politiku i Politiku
masovnih medija, autor je više članaka iz sociologije kulture i
kulturnog menadžmenta te koautor knjige Arts management in turbulent
times: adaptable quality management, koja se bavi upravo pitanjima
strateškog planiranja u organizacijama u kulturi. Voditelji
radionica koje će se održati u sklopu seminara bio je Teodor
Celakoski i Davor Mišković. Teodor Celakoski pokrenuo je važne
kulturne i građanske inicijative u Zagrebu (net klub MAMA, Savez
udruga Klubtura, Pravo na grad), vodio je edukacijske module vezane
za strateško planiranje u Zagrebu koje se provodilo za kulturne
institucije, i u okviru SU Klubtura za pripadnike nezavisne kulturne
scene. Davor Mišković koordinator je programa u NGO Drugo more i
predavač na Filozofskom fakultetu u Rijeci, gdje predaje Upravljanje
resursima u kulturi i Organizacijsku kulturu.

U radu seminara učestvovali su predstavnici partnerskih organizacija
iz Italije ( region Abruco, Pulja, kao i gradovi Casarano, Atesa i
Andrija), Hrvatske ( Rijeka) i Srbije

( Vladislav Nešić iz Centra za kulturu Smederevo ).

Seminar je pokrio teme kulturne politike i kulturnog planiranja,
organizacijske dinamike i autoevaluacija organizacija, razvojnog
kulturnog scenarija, uvoda u strateškog planiranja i razrade
strategija. U okviru seminara radit će se i na izradi tablica
strateškog plana na primjerima organizacija iz kojih dolaze
polaznici seminara.

Seminar je održan na engleskom jeziku, a radilo se svakog dana od
9.30 do 18.00 sati.

Seminar iz strateškog planiranja financiran je sredstvima Europske
komisije iz financijskog programa Phare 2005.