Пројекти | Острва


ОСТРВА (ISLANDS)

Презентацијом у УК Пароброд у Београду, 23. децембра 2013. године званично је отпочео нови пројекат БАЗААРТА и партнера из Србије под називом ОСТРВА. Циљ овог пројекта је примена драме у образовању, као и да подстакне дијалог између учесника у образовању и оснажи наставнике да постану носиоци образовне реформе.

Веза између острва је образовна драма кроз коју учимо културну осетљивост и вештине.

Зашто?

Зато што је редефинисање друштвене улоге и ауторитета наставника предуслов за обнављање вредносног система у српском друштву. Зато што наставници треба да памте да имају сасвим посебно место у друштву, да су они симбол напретка, просперитета, културе и племенитости духа и да их њихова улога у обликовању будућности обавезује чашћу и немерљивом одговорношћу.

Ниједан човек није острво, сам по себи целина…

Џон Дон

Партнери:

БАЗААРТ (Београд),  Педагошко друштво Србије (Београд), Центар за културу Смедерево, Центар за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу ЦЕКОМ (Зрењанин), Центар за подстицај психолошког раста и развоја ХРАСТ (Ниш) и Пријатељи деце општине Нови Београд. Придружени партнери су Клуб студената педагогије (Београд) и Омладинско позориште ПАТОС (Смедерево).

Пројекат финансира Европска Унија

кроз програм „Подршка цивилном друштву“.

Пројекат се финансира из буџета Републике Србије

– Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.