ПРВО БИЈЕНАЛE ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 1998.
Претходне
b

НАГРАЂЕНИ:
За сликарство: Жељко Ђуровић, Под зидом, 1996.
За графику: Данијела Фулгоси, Тело је ја, 1997.
За скулптуру :
Момчило Јанковић, Глава, 1998.
и Владан Мартиновић , Радозналост, 1997.