SOCIJALNA PRAVDA U NOVOM ZAVETU
U okviru ovogodišnjih Smederevskih svetosavskih svečanosti, u Centru za kulturu Smederevo u utorak 21. januara sa početkom u 19 sati, održaće se predavanje sa tematikom primerenom karakteru manifestacije – „Socijalna pravda u Novom zavetu“. Gost čijem polju kompetencije pripada navedena tema je teolog dr Predrag Dragutinović, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.

predrag-dragutinovic
Imajući u vidu da novozavetni tekstovi ukazuju na poklanjanje pažnje marginalizovanim, siromašnim, obespravljenim, ugroženim i bolesnim na predavanju će biti tematizovano hrišćansko shvatanje međuljudskih odnosa sa naglaskom na pitanju socijalne pravde. Sa pozivanjem na jevanđeljske poruke, pre svega na ljubav kao osnovu hrišćanske etike i na eshatološku dimenziju Hristove propovedi predavač će obraditi pitanje uticaja ranohrišćanskih zajednica i crkvenog shvatanja čoveka na društvene datosti i na potencijal hrišćanskog učenja i načina života da doprinosi pravednijim, humanijim odnosima i ravnopravnosti u datoj društvenoj sredini kroz istoriju, sve do današnjeg dana. Problemski pristup u tretmanu pitanja socijalne pravde naročito dolazi do izražaja suočavanjem dva konteksta u kome hrišćani deluju, jednog realno socijalnog u kome su nosioci određenih društvenih uloga, i drugog, religijskog, u kome su ujedenjeni u veri i u njoj izjednačeni i ravnopravni. Imajući to u vidu, valja načiniti razliku između vere u naznačenje čoveka za večnost i jedne univerzalno čovečanske poruke koje zagovara Crkva i manifesta za ostvarivanje socijalne pravde u političkom smislu.