СОЦИЈАЛНА ПРАВДА У НОВОМ ЗАВЕТУ
У оквиру овогодишњих Смедеревских светосавских свечаности, у Центру за културу Смедерево у уторак 21. јануара са почетком у 19 сати, одржаће се предавање са тематиком примереном карактеру манифестације – „Социјална правда у Новом завету“. Гост чијем пољу компетенције припада наведена тема је теолог др Предраг Драгутиновић, предавач на Православном богословском факултету у Београду.

predrag-dragutinovic
Имајући у виду да новозаветни текстови указују на поклањање пажње маргинализованим, сиромашним, обесправљеним, угроженим и болесним на предавању ће бити тематизовано хришћанско схватање међуљудских односа са нагласком на питању социјалне правде. Са позивањем на јеванђељске поруке, пре свега на љубав као основу хришћанске етике и на есхатолошку димензију Христове проповеди предавач ће обрадити питање утицаја ранохришћанских заједница и црквеног схватања човека на друштвене датости и на потенцијал хришћанског учења и начина живота да доприноси праведнијим, хуманијим односима и равноправности у датој друштвеној средини кроз историју, све до данашњег дана. Проблемски приступ у третману питања социјалне правде нарочито долази до изражаја суочавањем два контекста у коме хришћани делују, једног реално социјалног у коме су носиоци одређених друштвених улога, и другог, религијског, у коме су уједењени у вери и у њој изједначени и равноправни. Имајући то у виду, ваља начинити разлику између вере у назначење човека за вечност и једне универзално човечанске поруке које заговара Црква и манифеста за остваривање социјалне правде у политичком смислу.