SUPERNOVE-EKSPLOZIJE ZVEZDA


NASA-Observes-Nearby-Supernova-Explosion-650x406

18.02.2015.

Koncertna dvorana u 19.00 sati

 

Predavanje: SUPERNOVE-EKSPLOZIJE ZVEZDA

Predavač: dr Bojan Arbutina, astrofizičar,  Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu

Moderator: Marko Cvetković

Slobodan ulaz

 

Izlaganje dr Arbutine upoznaće nas sa istorijatom saznanja o supernovama i pojasniti način na koji se dešavaju eksplozije zvezda, uz adekvatni vizuelni i ilustrativni materijal predočiti uslove pod kojima do njih dolazi, i ukazati na tipove supernovih. Pred eksploziju zvezda, na kraju njihovog života i evolutivnog puta, njihov sjaj uvećava više miliona puta, a tokom eksplozije ogromna količina zvezdanog materijala se izbacuje u svemirski prostor, zasenjujući u tim momentima ostatak galaksije.

O supernovama se govori kao efektima kolapsa masivne zvezde, ali i kontekstu „dvojnog sistema“ koga čine zvezda dospela u fazu crvenog džina i beli patuljak.