SUPERNOVE-EKSPLOZIJE ZVEZDA


NASA-Observes-Nearby-Supernova-Explosion-650x406

Title: SUPERNOVE-EKSPLOZIJE ZVEZDA
Location: Koncertna dvorana
Description: 18.02.2015.
Koncertna dvorana u 19.00 sati
Predavanje: SUPERNOVE-EKSPLOZIJE ZVEZDA
Predavač: dr Bojan Arbutina, astrofizičar, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu
Moderator: Marko Cvetković
Slobodan ulaz
Start Time: 19:00:00
Date: 2015-02-18