TRIBINA: SAMOPOŠTOVANjE I PUZAVOST
Naslovljena prema zajedničkom imenitelju korpusa primećivanja, komentara i osvrta akademika Danila Baste koji se odnose na poziciju prava, pravde, slobode i dostojanstva u društvu i državi, kao i na dela velikana pravno-filozofske, društveno-kritičke i političke misli, tribina „Samopoštovanje i puzavost“ će biti u znaku problema etičkog optimuma  i vrednosnog identiteta.

Ispravno shvatanje pojma samopoštovanja, kao činioca od ključne važnosti za etičko usavršavanje, biće suprostavljeno poistovećivanju samopoštovanja i samoljublja kao produktu pogrešne orijentacije u odnošenju prema sebi i drugome. Na tribini će biti tematizovani odnosi moći i slobode, suočavane tendencije u shvatanju čoveka, društva, državnog poretka po kriterijumima dostojanstva, autonomije, prevashodne svrhovitosti ličnosti sa onim vezanim za opredeljivanje na osnovu čiste pragmatičnosti i uz odbacivanje bilo kakve idealističke dimenzije. Akademik Basta govoriće i o fenomenu nihilizma i o njegovoj sprezi sa silom nasuprot pravu i puzavošću nasuprot odbrani čovekovog digniteta i neprikosnovenosti slobode u individualnom i opšteljudskom važenju. Zainteresovani će biti u prilici da se detaljnije upoznaju sa tumačenjem makijavelizma (poznatog po devizi „Cilj opravdava sredstva“) koje prevazilazi vulgarna shvatanja i pojednostavljivanja i, kritički intonirano, osvetljava smisao njegovog zalaganja za raskid etike i politike.

Tribina će se održati u sredu 30. aprila, sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, a ulaz je sobodan. Medijator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu.