U SUSRET VELIKOM SABORU PRAVOSLAVNE CRKVE


Radomir-Popovic-02

23.01.2015.

Koncertna dvorana u 18.30 sati

 

26. Smederevske svetosavske svečanosti

Predavanje: U SUSRET VELIKOM SABORU PRAVOSLAVNE CRKVE

Predavač: protojerej-stavrofor dr Radomir Popović, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konservaciju

Moderator: Marko Cvetković

Slobodan ulaz

 

Predavanje je posvećeno pitanjima koja pripadaju tematskom korpusu događaja sagledanom  u redovima predstavnika Pravoslavne crkve u svojoj istorijskoj važnosti za čitav pravoslavni svet. Radi se o Svepravoslavnom saboru koji će okupiti poglavare pravoslavnih crkava, a odigraće se, prema postignutom dogovoru, 2016. godine. Na Saboru će se raspravljati o aktuelnim temama vezanim za položaj Pravoslavne crkve u celokupnom hrišćanskom miljeu, kao i za njenu ulogu u okolnostima koje obeležavaju savremeni svet i stanje duha savremenog čoveka.

U izlaganju će biti ukazano na predanjski značaj i važnost sabora kao izraza crkvenog načina postojanja i na shvatanje Crkve kao sabornog bogočovečanskog organizma, kao i na to da su se u istoriji Crkve sporna pitanja rešavala, u duhu apostolske prakse, na saboran način. Tokom predavanja dr Popović otkloniće nedoumice u pogledu očekivanja od predstojećeg Sabora i osvetliti teme koje će na Svepravoslavnom saboru biti obrađene kao što su problem jednoobraznosti kalendara, status pravoslavlja u dijaspori, pitanje hrišćanskog braka, pitanje posta, stav Pravoslavne crkve prema drugim hrišćanskim konfesijama, odnos Pravoslavne crkve prema ekumenskom pokretu, uloga Pravoslavne crkve u zalaganju za mir u svetu, stav crkve prema savremenim tehnologijama,  pitanja crkvene autokefalije i autonomije.