Vlasta Filipović
Umetnici         
IZLOŽBE
Vlasta Filipović

Vlasta FILIPOVIĆ, rođen 1950. godine u
Velikom Trnovcu kod Vranja.
Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za vajarstvo,
i na istom fakultetu postdiplomske studije u klasi prof. Jovana
Kratohvila.
Član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1979, kada u okviru
kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, stupa na likovnu scenu.
U smederevskom Centru za kulturu, u kome radi kao Urednik likovnih
programa pokrenuo rad likovne kolonije “Grafika“ i osnovao “Školu
crtanja“.

 
Poništena partija
Sklop 2001
Pobednik
Taloženje
   
Patika moje mladosti
Olovni igrači
Nastajanje znaka
Trag kutije 2
   
Predmet i tlo 8
Skica za letnjikovac
Predmet i tlo 5
Vrata
Stanište
   
Skarabej
Predmeti i tlo
Prozor preko puta
Predmet i tlo 6
   
 
Samostalne izložbe
1978. Beograd, Galerija SKC, objekti i skulpture
1979. Beograd, Galerija Doma omladine, skulpture i crteži
1980. Beograd,Galerija Doma omladine, crteži i objekti
1981. Galerija Muzeja u Smederevu
1981. Beograd, Dom omladine, XXI izložba crteža studenata FLU

Učesnik Međunarodnog simpozijuma “Beli venčac“ u Aranđelovcu.
Izvedena dela se nalaze u Aranđelovcu, Požarevcu, Apatinu, Holandiji i
Italiji.

Nagrade
Nagrada za skulpturu FLU (1975. i 1979)
Nagrada za skulpturu iz fonda Vladete Petrića i Oktobarska nagrada
grada Beograda za skulpturska ostvarenja (1977)
Nagrada SIZ-a Beograda za najbolje likovno ostvarenje (1980)
Nagrada Republičkog fonda za kulturu – otkupna nagrada (1986)
Nagrada za skulpturu na Oktobarskom salonu u Kovinu (1990. i 1993)
Nagrada “Zlatno dleto“ ULUS-a,B eograd (1991)
Nagrada Livnice “Plastika“ na Oktobarskom salonu u Beogradu (1996).