Zoran Marjanović
Umetnici         
IZLOŽBE
Sećanje
Zoran Marjanović (1948-2003)

Zoran Marjanović bio je učesnik
likovne kolonije „Grafika“ 1997. i 2003. godine.


Sa tortom

Sa Majom

U ateljeu

Gnezdo, 1997.

Par, 1997.

Septembar 2003.

U ateljeu
 

Sirogojno, 1997.

Piknik u Nišu, 2003.