21. Likovna kolonija GRAFIKA 2005
Prethodne
b
         

20. Međunarodna likovna kolonija GRAFIKA 2005
14-24.
septembar 2005.

 

Učestvovali su:
 • Eriko Goto
 • Lidija Bogdanović
 • Nevenka Stoisavljević
 • Tatjana Zirojević
 • Maja Katić-Vasić
 • Tomislav Mitrović
Gosti izlagači:
 • Bojan Klančar
 • Dragan Tomić
 • Pavle Miladinović
 • Gordana Radošević
 • Jasmina Knežević

Stvaranje uz gitaru
       
Dragan Tomić

Pejzaž I
Eriko Goto

Window 2
Gordana Radošević

Kroz dvorište
Jasmina Knežević

Bez naziva
       
       
Lidija Bogdanović

GYO
Maja Vasić-Katić

Simbol plodnosti
Nevenka Stoisavljević

Preko mosta pa u Banat
Pavle Miladinović

Zbivanja
       
       
  Tatjana Zirojević

Spajanje
Tomislav Mitrović

Psaća I
 
       

Vlasta Filipović i Eriko Goto

Škola grafike za gimnazijalce

Pozdrav

Grafičari u vili Obrenovića
       

U ateljeu

U holu, pored ateljea

U ateljeu

Lidija Bogdanović i Tatjana Zirojević
       

Eriko Goto

Gordana Radošević
       

Lidija Bogdanović

Maja Vasić-Katić
       

Nevenka Stoisavljević

Tatjana Zirojević
       
       
 
     

Tomislav Mitrović

domaćin Vlasta Filipović