26. Likovna kolonija GRAFIKA 2010
Prethodne
b
         
26. Međunarodna likovna kolonija GRAFIKA 2010
septembar 2010.
Učesnici:
  • Ana Cvejić
  • Danja Tekić
  • Jana Danilović
  • Marija Grahovac
  • Miloš Đorđević
  • Nemanja Arsić
  • Šana Kulić
  • Vaštag Vendel

 

 

   

  Radovi učesnika  
       

Ana Cvejić

Danja Tekić

Jana Danilović

Marija Grahovac
       

Miloš Đorđević

Nemanja Arsić

Šana Kulić

Vaštag Vendel
     
Učesnici kolonije