27. Likovna kolonija GRAFIKA 2011
Prethodne
b
         

27. Međunarodna likovna kolonija GRAFIKA 2011
septembar 2011.

Učesnici:
  • Aleksandar Zarić
  • Filip Misita
  • Irena Milenković
  • Jelena Petrović
  • Marija Anđelković
  • Nataša Jovanović
  • Nataša Konjević
  • Slavko Luković

 


 

       
  Radovi učesnika
 
 

Slavko Luković

Nataša Konjević

Nataša Jovanović

Marija Anđelković
       

Jelena Petrović

Irena Milenković

Filip Misita

Aleksandar Zarić
     
Kako su nastajale grafike